Maatwerk

Naast het programma uit onze agenda is maatwerk mogelijk. Op verzoek en bij voldoende belangstelling kunnen activiteiten ook elders in Nederland worden aangeboden. Een aantal voorbeelden van door de NVTK ontwikkelde workshops zijn:

  • Financieel risicomanagement voor Toezichthouders door Dr Tony Weggemans van Ayit Consultancy. “Welke taak heeft de RvT op het terrein van risicomanagement? Hoe beoordeel ik cijfers in de kinderopvang in het licht van continuïteitsdreiging en risicoanalyse?”
  • De rol van de toezichthouder door Jacques Gerards, senior consultant, bureau Best Advies.
  • Hoe houdt u de Raad van Toezicht vitaal? “Werving nieuwe leden, rollen in portefeuilles binnen RvT, kwaliteit in raad, reglement en honorering”;
  • De rol van de voorzitter van de Raad van Toezicht door Hildegard Pelzer van Governance Support;

Wilt u meer weten over de mogelijkheden? Neem dan contact op met met ons verenigingsbureau of mail ons via bureau@nvtk.nl.