Regiobijeenkomsten

Om onze leden overal in het land te kunnen informeren over actuele onderwerpen, organiseren wij jaarlijks een aantal regiobijeenkomsten. Daarbij staat steeds één bepaald thema centraal.

Regiobijeenkomsten voorjaar 2016

In maart heeft  NVTK een drietal regiobijeenkomsten georganiseerd. In de bijeenkomst op 15 maart in Rotterdam stond de samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang centraal. Deze is met de VTOI samen georganiseerd. Zowel toezichthouders uit kinderopvang als uit onderwijs namen deel.

Op 22  maart in Amsterdam- over strategisch partnerschap van bestuurder en toezichthouder. Deze bijeenkomst is gezamenlijk met de bdKO georganiseerd en is zowel op bestuurders als op toezichthouders gericht. Inleider is Saskia Laseur van Van Doorne Notarissen. Deze bijeenkomst was zo snel volgeboekt dat deze op 6 april voor een tweede keer aangeboden is.
Op 31 maart in Amersfoort is een brainstormsessie over professionalisering georganiseerd.

De impressies en presentaties van de bijeenkomsten vindt u door hieronder te klikken.

Regiobijeenkomst 2015

Ook dit jaar heeft de NVTK weer de regiobijeenkomsten georganiseerd. Het thema sloot op verzoek van de ledenvergadering aan bij de gezamenlijke bijeenkomst met de bdKO in november 2015 In deze regiobijeenkomsten hebben we ons laten inspireren door voorbeelden uit de praktijk van kinderopvang, jeugdzorg en onderwijs. Er zijn een aantal verschillende praktijkvoorbeelden  gepresenteerd. Dat geeft handvatten voor discussie en het vormgeven van het eigen toekomstperspectief.Bijbehorende documenten vind u hieronder:

Impressie regiobijeenkomst 18 maart 2014

Op 18 maart jl. vond een zeer boeiende regiobijeenkomst plaats met twee aansprekende inleiders: drs. Serv Vinders sprak over de actuele landelijke beleidsontwikkeling m.b.t IKC vorming en harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzalen en ir. Gijs van Rozendaal gaf een helder betoog over ‘lange termijnperspectief: Stelselwijziging in de kinderopvang?’. Een impressie van deze dag en de presentatie van Gijs van Rozendaal kunt u hieronder downloaden. In het kennisplatform vindt u meer artikelen over het besproken onderwerp.

Regiobijeenkomsten 2013

Het zijn barre tijden in de kinderopvang: krimp en bezuinigingen zijn aan de orde van de dag. Juist nu is het hebben van overzicht over de (financiële) risico’s van wezenlijk belang. Hoe moet je je als RvT informeren? En in hoeverre betrek je stakeholders bij het proces van keuzes maken in tijden van krimp? De NVTK zette dit thema centraal in de regiobijeenkomsten van het voorjaar van 2013. Deelnemers in Den Haag, Heerenveen en Tilburg waren enthousiast. Zowel de geboden informatie als de uitwisseling tussen de verschillende organisaties werd erg op prijs gesteld. De situatie van de verschillende organisaties verschillen sterk- en zelfs binnen één organisatie kan er per wijk of stad de situatie verschillen. Dat maakt een gedifferentieerde aanpak nodig. In deze tijd van krimp is van belang om snel het proces op orde te hebben- vroegtijdig scenario’s maken en die ook uitvoeren. RvT’s vervullen in deze periode vaak een belangrijke klankbordrol naar de directeur-bestuurder.

Regiobijeenkomsten 2012

De regiobijeenkomsten in het voorjaar van 2012 hebben toezichthouders de gelegenheid gegeven van gedachten te wisselen over de strategiebepaling en de evaluatie tijdens en na afloop van de implementatie hiervan. De bijeenkomsten waren zeer geslaagd. Hieronder de presentaties:

Regiobijeenkomsten 2011: Commercialisering in de kinderopvang

De regiobijeenkomsten in het voorjaar van 2011 gaven toezichthouders de gelegenheid van gedachten te wisselen over de maatschappelijke rol van hun organisaties. Prof. Plantenga introduceerde het SER-analysemodel ter ondersteuning van strategische besluitvorming.
Het verslag van de regiobijeenkomsten kunt u hier onder downloaden.

Regiobijeenkomsten 2010: Dilemma’s in de kinderopvang

De regiobijeenkomsten van afgelopen jaar gehouden in het voorjaar van 2010 richten zich op het werken met de Governance Code Kinderopvang. In de bijeenkomsten is een toelichting gegeven op de code en de invoering daarvan. Ook is de bijbehorende toolkit gepresenteerd. De toolkit beantwoordt allerlei praktische vragen over de code en biedt concrete hulpmiddelen bij de invoering van de code. U kunt de Governance Code Kinderopvang en de Toolkit hiernaast downloaden. Klik hieronder voor het verslag van de regiobijeenkomst 2010: Dilemma’s bij het toepassen van de Governance Code Kinderopvang.