Over NVTK

De NVTK is er voor U

Doel van de NVTK is bij te dragen aan professioneel toezicht in de kinderopvang in Nederland. Een toezichthouder kan het best zijn werk doen als:

 • De raad van bestuur of directie van de organisatie waarop het toezicht zich richt,  transparant werkt.
 • De toezichthouder zelf een onafhankelijke en kritische houding inneemt.

De NVTK wil dat bevorderen. De kinderopvang is uitgegroeid tot een volwassen, professionele bedrijfstak, waarin veel geld en belangen omgaan. Er zijn talloze kinderopvangorganisaties van zeer verschillende pluimage: groot en klein, met uiteenlopende bestuursvormen en veel belanghebbenden. Een bedrijfstak met een groot maatschappelijk belang. Kinderopvang vervult – naast ouders en onderwijs – een sleutelrol in de ontwikkeling van jonge kinderen. Als toezichthouder speelt u een cruciale en verantwoordelijke rol in dat complexe speelveld. De NVTK wil en kan u daarin ondersteunen. Zie ook de Flyer_NVTK

Concrete activiteiten

Hoe doet de NVTK dat concreet? Hieronder een greep uit onze activiteiten:

 • Organiseren van workshops. Bijvoorbeeld gericht op nieuwe toezichthouders of op verdieping van de toezichtfunctie. Op aanvraag bieden we ook maatwerk.
 • Organiseren van regiobijeenkomsten om deskundigheid te bevorderen en kennis en ervaringen te delen.
 • Belangenbehartiging voor de leden.
 • Telefonische advisering aan leden.
 • Ontwikkelen van een Governance Code Kinderopvang met bijbehorende praktische toolkit.
 • Opstellen van adviezen en hulpmiddelen over onderwerpen waar leden veel vragen over hebben. Zoals de honorering van toezichthouders en de salariëring van bestuurders.
 • Kennisplatform voor bestuursleden en toezichthouders op de ledenpagina van deze site.
 • Actuele nieuwsbrieven voor de leden.
 • Leden krijgen 50% korting op een abonnement op BBMP, het managementblad in de kinderopvang.