Commissies

De NVTK stelt gedegen en bruikbare adviezen op over onderwerpen die van belang zijn voor de leden en waarover veel vragen worden gesteld. Om daarbij gebruik te kunnen maken van de meest actuele kennis en deskundigheid wordt gebruik gemaakt van Commissies. Deze worden samengesteld uit leden en externe deskundigen en ondersteund door de bureausecretaris. Commissies worden ingesteld door de Algemene Vergadering. De afgelopen jaren hebben commissies gefunctioneerd over de volgende onderwerpen: beloning bestuurders; honorering toezichthouders, governance en professionalisering van het interne toezicht. Daarnaast functioneert jaarlijks een kascommissie en worden over actuele onderwerpen ad hoc bijeenkomsten met leden georganiseerd.

De adviezen van de commissies zijn hier onder of rechts in de navigatiebalk te vinden en niet-leden kunnen de adviezen tegen betaling bestellen. Voor leden zijn de adviezen gratis te downloaden uit het kennisplatform. Leden kunnen de adviezen ook opvragen door te mailen naar bureau@nvtk.nl.  Op de pagina publicaties vindt u een overzicht van de uitgebrachte adviezen.

 

➤ Adviescommissie Governance Kinderopvang

➤ Commissie Arbeidsvoorwaarden bestuurders kinderopvang

➤ Commissie Honorering toezichthouders

➤ Commissie professionalisering van het interne toezicht

 

002ToolkitNVTK_05001Governancecode-herzien2013_03b