Organisatie

De NVTK is een vereniging voor leden van raden van toezicht en bestuursleden van organisaties in de kinderopvang. Er is gekozen voor een organisatievorm waarbij de raad van toezicht of het bestuur van een kinderopvangorganisatie begunstiger wordt van de NVTK. Daarmee zijn alle leden van de raad of het bestuur van de kinderopvangorganisatie lid van de NVTK. Zij hoeven dan niet persoonlijk contributie te betalen.

Tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de NVTK wordt het beleid van de NVTK voor het komende jaar bepaald. Gedurende het jaar wordt de NVTK geleid door een bestuur, dat minimaal vier keer per jaar bij elkaar komt. De dagelijkse uitvoering van de werkzaamheden van de NVTK wordt gedaan door de bureausecretaris en het verenigingsbureau van de NVTK. Hier kunt u terecht voor al uw vragen en opmerkingen.

De NVTK  stelt gedegen en bruikbare adviezen op over onderwerpen die van belang zijn voor de leden en waarover veel vragen worden gesteld. Om daarbij gebruik te kunnen maken van de meest actuele kennis en deskundigheid wordt gebruik gemaakt van Commissies. Deze worden samengesteld uit leden en externe deskundigen en ondersteund door de bureausecretaris. Klik hier voor de Commissies.

Hieronder kunt u de statuten en het huishoudelijk reglement downloaden.

Statuten (2)HR2