Samenwerking

De NVTK werkt intensief samen met andere verenigingen van toezichthouders. Jaarlijks wordt er bv. een gezamenlijke Dag van het Toezicht georganiseerd. Waar zinvol worden workshops en themabijeenkomsten gezamenlijk georganiseerd. En in de belangenbehartiging over zaken die brancheoverstijgend zijn trekken de verenigingen gezamenlijk op. De samenwerkingspartners zijn:

www.vtw.nl vereniging van toezicht in woningcorporaties

www.vtoi.nl vereniging van toezichthouders in onderwijs instellingen

www.nvtz.nl Nederlandse vereniging voor toezicht in zorg en welzijn

www.nvtc.nl Nederlandse vereniging toezichthouders in cultuur

 

Daarnaast werkt de NVTK samen met organisaties binnen de kinderopvangbranche aan o.m. implementatie van de governance code, in diverse commissies en in het gezamenlijk organiseren van bijeenkomsten. Samenwerkingspartners zijn:

www.bdko.nl de beroepsvereniging voor directeuren in de kinderopvang

www.boink.nl de belangenvereniging voor ouders in de kinderopvang

www.kinderopvang.nl de brancheorganisatie in de kinderopvang