Lidmaatschap

Leden van raden van toezicht of commissarissen en leden van een statutair eindverantwoordelijk bestuur van organisaties in de kinderopvang kunnen lid worden van de NVTK. Er is gekozen voor een model waarbij de raad van toezicht of het bestuur van een organisatie in de kinderopvang begunstiger wordt van de NVTK. Daarmee zijn alle leden van de raad of het bestuur lid van de NVTK. Zij hoeven dan niet persoonlijk contributie te betalen.

Aan bestuurders van een BV wordt de mogelijkheid geboden om een service abonnement te nemen, dat  identiek is aan het abonnement van de andere leden, behoudens het stemrecht op de Algemene Vergadering. Kwa prijsstelling is de reguliere staffel van toepassing.

Het aanbod voor een serviceabonnement voor begunstigers omvat:

  •     informatie over actualiteit toegestuurd krijgen, zoals nieuwsflits
  •     uitnodiging voor bijeenkomsten
  •     korting op workshops en leergang
  •     recht op de kortingen via de NVTK
  •     geen stemrecht op de ledenvergadering
  •     toegang tot het kennisplatform
  •     telefonische consultatie en toezending materiaal